Αρχείο για Οργασμός

Ο οργασμός του λετριστή (πορνογράφημα)

Posted in Sexy stories with tags , on 18/10/2007 by Zombila

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ      ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ            ΛΛΛΛ                    ΑΑΑΑ          ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ     ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
  ΣΣ                             ΠΠ        ΠΠ                   ΛΛΛΛ                    ΑΑΑΑ                  ΤΤ                   ΣΣ     
    ΣΣ                           ΠΠ        ΠΠ                 ΛΛ    ΛΛ                ΑΑ    ΑΑ                ΤΤ                       ΣΣ   
      ΣΣ                         ΠΠ        ΠΠ                 ΛΛ    ΛΛ                ΑΑ    ΑΑ                ΤΤ                           ΣΣ 
    ΣΣ                           ΠΠ        ΠΠ                 ΛΛ    ΛΛ                ΑΑ    ΑΑ                ΤΤ                      ΣΣ   
  ΣΣ                             ΠΠ        ΠΠ               ΛΛ        ΛΛ         ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ            ΤΤ                 ΣΣ     
ΣΣ                               ΠΠ        ΠΠ               ΛΛ        ΛΛ           ΑΑ        ΑΑ               ΤΤ            ΣΣ       
ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ           ΠΠ        ΠΠ               ΛΛ        ΛΛ           ΑΑ        ΑΑ               ΤΤ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

 

 

Advertisements